Baška grapa je ozek, ob reko Bačo stisnjen svet med Petrovim Brdom in Bačo pri Modreju. Šele na prehodu iz 19. v 20. stoletje sta se vanj s težavo zrinili cesta in Bohinjska železnica.
Vse točke ogleda se nahajajo ob državni cesti Petrovo Brdo – Bača pri Modreju; med kraji Podbrdo in Grahovo ob Bači (relacija 15 km).

 1. ogled Prangarjevega mlina (3 km naprej od Podbrda)
  Lokacija: ob Ravtarskem potoku v Znojilah. Star je vsaj sto deset let, poganjala ga je turbina. Obratoval je do leta 1980. Društvo Baška dediščina skrbi zanj od leta 2006.
 2. ogled Jakove kovačije (3 km naprej od Podbrda)
  Lokacija: ob Ravtarskem potoku nasproti Prangarjevega mlina. Postavljena je bila leta 1923, mehansko kovaško kladivo (norec) se je iz nje oglašalo do leta 1978. Možnost prikaza kovanja. Društvo Baška dediščina skrbi zanjo od leta 2006.
 3. Koritnica: ogled Vetrovalne naprave predora Bukovo
  • Kamnita zgradba od leta 1914 stoji ob železniškem predoru Bukovo. V svojem drobovju skriva ogromen ventilator, ki je v času parnih lokomotiv skozi obzidano železno konstrukcijo pihal v predor zrak in odpihoval iz njega ogromne količine dima. Naprava je edina te vrste še ohranjena v Evropi.
  • možnost ogleda 20 min dokumentarnega filma »Vetrovalna (pre) tiha pričevalka odmaknjenega časa«, ki je bil posnet ob 100 obletnici izgradnje.
 4. Grahovo ob Bači: ogled Tematske poti Na svoji zemlji

Tematsko pot sestavlja sedem tematskih tabel, ki se nahajajo na Grahovem ob Bači, Koritnici (Občina Tolmin – Baška grapa), najvišja pa ob glavni cesti v Zakojco (Občina Cerkno
program ogleda:

I. A) ogled tematske sobe ter šestih odlomkov iz filma, ki jih dopolnjujejo tematske table na tematski poti ali
B) ogled filma, obisk prve, druge in sedme točke pri spomeniku filmu

II. pohod po TpNSZ : a) sprehajalna varianta b) krajša varianta – 4 ure, c) daljša varianta – 7 ur
• Promocijski material: zgibanka v slovenskem in angleškem jeziku; tematski list za otroke; razglednica, magnetek in nalepka s tematiko / prizorom iz filma;
• Za individualne obiskovalce se medijska točka o Tematski poti Na svoji zemlji in vpisna knjiga za goste poti nahajata tudi v okrepčevalnici Pri Brišarju (Grahovo ob Bači). Nasproti okrepčevalnice stojita sedma točka / tematska tabla in spomenik filmu Na svoji zemlji (postavljen leta 1975).

Lažje POHODNIŠKE POTI v upravljanju Društva Baška dediščina: Volfova pot, Bevkova pot, Geološka pot.

Preberite več: PROGRAM OBISKA OBJEKTOV TEHNIŠKE DEDIŠČINE IN TEMATSKE POTI NA SVOJI ZEMLJI

Cena obiska z vodenjem je odvisna o izbranih paketov ogleda.

1. PAKET : 5 EUR / osebo

 • zajema ogled vseh treh objektov tehniške dediščine : Prangarjev mlin, Jakova kovačija in vetrovalna naprava predora Bukovo
 • ogled dokumentarnega filma »Vetrovalna (pre) tiha pričevalka odmaknjenega časa«

2. PAKET : 1,5 EUR / osebo

 • samo ogled posameznega objekta tehnične dediščine z vodenjem

3. PAKET : Tematska pot Na svoji zemlji

 • 3 EUR/osebo : splošna seznanitev o tematski poti v dvorani Doma krajanov Grahovega ob Bači, ogled tematske sobe (razstava in medijska točka), ogled prve, druge tematske točke in sedme točke pri spomeniku posvečenemu omenjenemu filmu
 • 5 EUR/ osebo : ogled / pohod po tematski poti Na svoji zemlji: a) sprehajalna varianta ali b) kratka varianta ali c) dolga varianta