dbd obcinska16 1Občinski svet Občine Tolmin je na podlagi 10. člena Statuta Občine Tolmin na 14. seji dne 14. aprila 2016 sprejel sklep, da se v letu 2016 podeli zahvalo Občine Tolmin Društvu Baška dediščina za 11. letno delovanje, intenzivno promocijo ohranjanje kulturne dediščine in osvojeno priznanje za naj regionalno tematsko pot 2015 Na svoji zemlji.

Društvo Baška dediščina je prejelo zahvalo Občine Tolmin, v petek 27.5.2016 na slavnostni seji ob prazniku Občine Tolmin.

ZAHVALA: Društvo Baška dediščina se zahvaljuje občinskemu svetu Občine Tolmin za podeljeno zahvalo Občine Tolmin.
Ob tej priložnosti se zahvaljujemo vsem, ki sledite prehojeni poti Društva Baška dediščina, vsem, ki ste z nami sodelovali in sodelujete, nas podpirate in navdihujete za ohranjanje biserov kulturne in tehniške dediščine Baške grape.

KS Grahovo ob Bači se še posebej zahvaljujemo za nominacijo.

Upravni odbor društva

dbd obcinska16 2dbd obcinska16 3