O društvu

Društvo Baška dediščina od leta 2005 deluje na območju gornjega dela Baške grape od Petrovega Brda do Grahovega ob Bači. Logotip društva je zibelka, ki simbolizira medgeneracijsko povezanost in prenašanje tradicije iz rod v rod. Ustanovljeno je bilo z namenom ohranjanja naravne in kulturne dediščine, njune promocije, spodbujanja lokalnih raziskav, strokovnega izpopolnjevanja članov in ozaveščanja lokalnega prebivalstva o pomenu dediščine.

Društvo je v devetih letih delovanja prepričalo lokalno prebivalstvo, da je zapuščina njihovih prednikov dar preteklosti in da je lahko pomemben faktor povezovanja in druženja. S svojo široko paleto delovanja mu je to odlično uspelo. Dokazalo je, da postaja dediščina vedno bolj zanimiva tudi za modernega človeka. Prav zato je vedno bolj prepoznavno tudi izven meja Baške grape in občine Tolmin.

Poseben poudarek namenja tehniški dediščini, za katero je celo lokalna muzejska stroka priznala, da je bila v Baški grapi skoraj pozabljena. Počasi, a vztrajno obnavlja in vzdržuje Vetrovalno napravo predora Bukovo na Koritnici (še edina  te vrste v Evropi), Prangarjev mlin z žago venecijanko (v vasi Znojile) in Jakovo kovačijo (v vasi Kuk). Vsi trije objekti imajo status tehniškega spomenika lokalnega pomena.

Razglasitev slednjih dveh je leta 2005 doseglo društvo, vetrovalna je ob prevzemu ta status že imela. Pri tem je sodelovalo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Nova Gorica in s Tehniškim muzejem Slovenije. Ob njihovi strokovni podpori in z naklonjenostjo Občine Tolmin je leta 2006 zamenjalo streho Prangarjevega mlina, 2007 pod nad strojnico in opaž, 2010 pa streho Jakove kovačije. V proces ohranjanja tehnične dediščine vključuje tudi lokalno prebivalstvo, ki mu daruje ali zaupa v hrambo staro opremo in orodje. Zaenkrat jih hrani v Cvekovem skednju v Podbrdu, ki ga je najelo za ta namen.

Uhodilo je nekatere stare poti v okolici Podbrda (pot »skoz Burkl'ce«, pot k Pringlcovi vodi, pot mimo kamnitega mostu do Ave, Volfovo pot), vzpostavlja tudi nove. Kot partner v projektu »Mreža tematskih poti na območju LAS – Po poteh baške dediščine« je 2009 postavilo info table na odcepu geološke poti od Ruta do Stržišč. V letu 2012 je v sodelovanju s številnimi partnerji s Cerkljanskega prvič povabilo na Bevkov pohod iz Hudajužne v Zakojco v okviru tridnevne prireditve Bevkovi dnevi. S sofinanciranjem Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Občine Tolmin ter v sodelovanju s številnimi partnerji je na Grahovem ob Bači in na Koritnici leta 2012 nastal doslej največji projekt društva, Tematska pot Na svoji zemlji, edina filmska tematska pot v Sloveniji.

Društvo se je uspešno spopadlo tudi z nesnovno dediščino. Dragoceno poglavje tega sklopa je obujanje vaških praznikov: sv. Lamberta v Rutu (2007 in 2008), Stržiškarskega sejma v Stržiščah v sodelovanju s KS Stržišče (od leta 2006 dalje) in Paslejdn´ce na Bači pri Podbrdu (od leta 2007 dalje). Raziskuje šege, legende, praznovanja, stare običaje, znanja in dognanja že tradicionalno prenaša obiskovalcem na svojih prireditvah. Obudilo je spomin na pomembne osebnosti in kulturne dogodke: na Petrovem Brdu je postavilo obeležje rodoljubu, duhovniku Janezu Volfu, v Podbrdu spominsko ploščo leta 1897 ustanovljenemu bralnemu društvu »Gorska vila«, na Bači pri Podbrdu pa »Pomnik hribovskim materam« (slika iz peska slikarke Stanke Golob). Spodbudilo je delavnico izdelave cvetnonedeljskega šopa zelenja, ki mu v trinajstih vaseh gornjega dela Baške grape pravijo pusl. V letu 2013 je doseglo vpis pusla v Register žive kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo RS. V pripravi ima tudi brošuro o izdelavi cvetnonedeljskih šopov zelenja v Baški grapi.