14. REDNI LETNI OBČNI ZBOR (Podbrdo, 9.3.2019)

obcni zbor DBD 2Besedilo: Olga Zgaga

Društvo Baška dediščina je v letu 2018 delovalo po smernicah Evropskega leta kulturne dediščine in za osrednjo, tridnevno prireditev 13. FEstival Odmevi dediščine pridobilo logotip tega leta. V celoti jo je zapolnilo s 70. obletnico snemanja filma Na svoji zemlji. To je bila edina prireditev v Sloveniji, posvečena tej tematiki. Poudarjalo je, da je film vpet v dediščino celotne Baške grape, saj so se aktivnosti na Grahovem ob Bači in na Koritnici napajale tudi iz Klavž in iz Podbrda.

Še najmanj 1400 prostovoljnih ur je vložilo v že tradicionalne prireditve: v tri delavnice izdelave cvetnonedeljskih butaric - puslov, Volfovo srečanje, Stržiškarski sejem v sodelovanju s KS Stržišče, pohoda po Bevkovi in tematski poti NSZ in Paslejdn´co. Sodelovalo je v treh TV oddajah. Izdelava puslov je bila umeščena v razstavo Slovenskega etnografskega muzeja, ki že od marca lani potuje po celem svetu.

Vzdrževalo je Jakovo kovačijo, Prangarjev mlin in vetrovalno, promoviralo Bohinjsko progo in skrbelo za tematsko pot Na svoji zemlji. Skozi vse leto je predstavljalo svoje turistične programe in ugotovilo, da želi Baško grapo spoznati vedno več obiskovalcev iz drugih krajev Slovenije.

Ob koncu leta je potrdilo, da je v letu 2018 izpisalo najbogatejšo zgodbo doslej. Za največji uspeh šteje umestitev tehniške dediščine Bohinjske proge in industrijske dediščine TVI »Bača« Podbrdo v projekt Mrouce cajta (Drobtinice časa), ki ga bosta sofinancirala RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekt se bo izvajal v letu 2019 skupaj s partnerji projekta: PD Podbrdo, TD Podbrdo, KS Podbrdo in Knjižnico Cirila Kosmača Tolmin. Vodilni partner projekta pa je Občina Tolmin. Projekt je predsednica društva (tudi avtorica projekta) predstavila prisotnim.

V društvu so prepričani, da je recept za uspešno delo v odprtem in spoštljivem dialogu do vseh, ki jih srečujejo na svoji poti. Diplomirani slikarki Stanki Golob, članici od začetka delovanja, je za njeno izjemno naklonjeno in srčno prostovoljstvo podelilo naziv "častna članica društva" (http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/index.php/o-drustvu/clanstvo).

Sledila je predstavitev plana za leto 2019 s katerim nadaljujemo poslanstvo društva : ohranjanje kulturne in tehnične dediščine Baške grape. Nadaljevali bomo s tradicionalnimi prireditvami; vsebino pa nadgrajevali s tekočo tematiko in obletnicami, ki jih leto 2019 zaznamuje. Vse prireditve se vsako leto nadgrajuje z vsebino, ki v prostoru delovanja društva nato pusti trajnostne sledi oz. zapise. Le –te so z leti postali tudi turistični produkt Baške grape. 

Koledar prireditev za leto 2019

(http://drustvobaskadediscina.nvoplanota.si/images/prireditve/koledar_prireditev_DBD_2019.pdf)

Leta 2006 se je z Društvom Baška dediščina pobratilo Muzejsko društvo Žiga Zois iz Bohinjske Bistrice. Vsa leta smo se srečavali, izmenjali izkušnje, težave, vsako leto si na dogodkih izmenjamo obiske in še marsikaj. To sodelovanje je bilo bolj na ravni prijateljstva, saj imamo skupno zgodovino. Povezovalna pot je potekala preko Vrha Bače. V letošnjem letu je Muzejsko društvo Žiga Zois po 22 letih dobilo novo vodstvo in s tem tudi novega predsednika oz. predsednico.  Od začetka ustanovitve našega društva pa je to povezovalno nit obudil in vztrajno držal sedaj že bivši  predsednik, Mišo Serjanik. ZATO SE MU ob izteku dolgoletnega predsedovanja Muzejskemu društvu  Žiga Zois Bohinjska Bistrica iskreno ZAHVALJUJEMO za naklonjenost pri snovanju povezovalne poti med društvoma. Tudi zato postaja vsebinsko bogatejša, predvsem pa v duhu ohranjanja zgodovinskega spomina in povezovanja nas vseh.

Društvo Baška dediščina je podelilo posebno zahvalo na katero je zapisalo:

»Zahvala KS Grahovo ob Bači za prijazen odziv, za sodelovanje in pomoč pri izvedbi  13. FEstivala Odmevi dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji, ki je na Grahovem ob Bači stekel v dneh od 5. do 7. oktobra 2018. Tudi zato je izzvenel vsebinsko bogatejše, predvsem pa v duhu sodelovanja in povezovanja nas vseh.«

Društvu Baška dediščina so zahvale za dobro sodelovanje in povezovanje izrazili tudi predstavniki: KS Grahovo ob Bači, KS Stržišče, KS Podbrdo, PD Podbrdo, Zveza za tehniško kulturo Posočja, Turistična zveza Gornjega Posočja. Hvala vsem za izrečene pohvalne besede. Tudi letos je občni zbor društva obogatila s pisno besedo – spomini, ki jih je zapisala Marinka Petrič.

Vodstvo društva se ob tem zahvaljujem vsem članicam in članom, ki so poskrbeli za izjemno zakusko in organizacijo občnega zbora.

Priloga : VEČ O DELU DRUŠTVA V LETU 2018 v prilogi – poročilo o delu za leto 2018

Foto: Matjaž Trojar

(Občni zbor)

obcni zbor DBD obcni zbor DBD 1 obcni zbor DBD Marinka Petric

(Stanka Golob je na občnem zboru Društva Baška dediščina prejela naziv "častna članica društva")

obcni zbor DBD STANKA GOLOB Castna clanica 1 obcni zbor DBD STANKA GOLOB Castna clanica 2 obcni zbor DBD STANKA GOLOB Castna clanica 3