Letna volilna skupščina Zveze društev za tehnično kulturo Posočja Tolmin (Zatolmin, 15.2.2019)

Besedilo: Olga Zgaga

ZOTK SKUPCINAZveza društev za tehnično kulturo Posočja Tolmin (na kratko ZOTK) združuje osem društev: AMD Tolmin, Društvo Baška dediščina,  Društvo za podvodne dejavnosti, Jamarska sekcija Planinskega društva Tolmin, Društvo za prosto letenje Tolmin, CB Radio-klub Porezen-Krn, Radioklub Soča Tolmin in Modelarski klub Tolmin. Vsebina dela društev je tudi sestavni del vsakoletnega programa in poročila o delu  ZOTK. Člani so se z obema dokumentoma seznanili na letni skupščini, na katero so bili povabljeni sredi februarja 2019. Udeležil se jo je tudi mag. Matjaž Kos, ki je na Občini Tolmin zadolžen za družbene dejavnosti.

Poročilo o delu  za leto 2018 je pokazalo, da je ZOTK delal uspešno in da so bila društva vsa po vrsti zelo dejavna in prepoznavna. Kljub dokaj skromnim sredstvom so izpolnila zastavljene programe v celoti, v nekaterih segmentih so jih celo presegla. To jim je uspelo s pridobivanjem dodatnih sredstev preko različnih razpisov in z donacijami, predvsem pa z brezštevilnimi urami prostovoljnega dela.

V letu 2019 bo ZOTK usmerjal društva k povečanju skrbi za ohranjanje zgodovinsko tehnične dediščine na Tolminskem in pospeševal razvoj tehnične kulture v občini. Spodbujal bo sodelovanje med društvi in njih udeležbo in promocijo na različnih javnih prireditvah in srečanjih, kot je bil lani ZOTK-ov dan na Grahovem ob Bači.

Letošnja skupščina s skoraj 100-procentno udeležbo društev je bila tudi volilna. Dveletni mandat predsednika ZOTK je zaključil Franci Peternelj iz Društva Baška dediščina, novi predsednik Jakob Šorli pa prihaja iz Društva za prosto letenje Tolmin. V novi sestavi bodo delovali tudi drugi organi ZOTK.

ZOTK je član Zveze organizacij za tehnično kulturo Slovenije, ki je že večkrat opazila dobro delo posameznih društev in jih nagradila s priznanjem.

Foto: Alenka Zgaga

Skupščina ZOTK 15. februarja pri Palukču v Tolminskih koritih se je odvila ob skoraj 100-procentni udeležbi članstva..