Inventura ob zaključku evropskega leta

Baška grapa
inventura sl1V kolesje številnih dogodkov, ki so bogatili Evropsko leto kulturne dediščine 2018, je že decembra 2017 vstopilo tudi Društvo Baška dediščina. Nanj je opozorilo na predstavitvi dokumentarnega filma Sveta noč – slovenske jaslice, 26 let pozneje, ki ga je posnelo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo Stržišče. Leto je dajalo poseben pomen vrednotam, ki nastajajo v domačem okolju, zato je film posvetilo spominu na dr. Draga Klemenčiča, začetnika sodobnega cerkvenega in verskega novinarstva, ki je leta 1962 v Sržiščah začel svojo duhovniško pot.

 

clanek v PN2V maju 2018 je društvo na spletne strani evropskega leta kulturne dediščine vpisalo osrednjo prireditev 13. FEstival Odmevi dediščine – 70 let filma Na svoji zemlji, kar mu je omogočalo uporabo logotipa. V omenjeni dogodkovnik je bilo društvo vpisano tudi kot partner Cerkljanskega muzeja pri Bevkovih dnevih, kjer je sodelovalo na Dnevu odprtih vrat domačije Franceta Bevka.

V društvu pa so še posebej ponosni, da je v potujočo panojsko razstavo Nesnovna kulturna dediščina Slovenije v luči Unescove Konvencije, ki jo je ob Evropskem letu kulturne dediščine postavil Slovenski etnografski muzej, umeščen cvetnonedeljski pusl (butarica), ki je bil na njegov predlog leta 2013 razglašen za nesnovno kulturno dediščino državnega pomena in vpisan v Unescov reprezentativni seznam (na sliki). V letu 2018 so jo občudovali v osmih državah Evrope, obšla pa bo skoraj cel svet. Trenutno je na ogled v Braziliji.

Tekst: Olga Zgaga
Foto: Alenka Zgaga

(objavljeno v Primorskih novicah dne 12.2.2019)