Društvo Baška dediščina je v mesecu juliju 2015 oddali kandidaturo na razpis NAJ POT 2015

Dne 12. 8. 2015 je Tematsko pot obiskala štiričlanska regijska komisija s predsednikom Danijem Oblakom (SGG, enota Tolmin) s sodelavko, Mafaldo Lipušček in Matejo Leban (v.d. LTO Sotočje Tolmin Kobarid). Predsednica društva Alenka Zgaga, lokalni vodnik Cveto Zgaga in predsednica KS Grahovo ob Bači so predstavili odgovore na 42 kriterijev ocenjevalne pole.

DSC02019DSC06739

DSC06740DSC06744

2012 rj

2013 rj

2014 rj

2015 rj

2016 rj

2017 rj

2018 rj